Předmět

Cílem kurzu je reflektovat vznik, vývoj a současnou podobu spolupráce zemí tzv. Visegrádské skupiny, stejně jako širší kontext středoevropské spolupráce. V první části kurzu je prezentována geneze a vývoj středoevropské spolupráce na přelomu 80. a 90. let 20. století v kontextu pádu železné opony and budování tzv. Hexagonály, resp. Středoevropské iniciativy. Následně vyučující reflektují původ a cíle Visegrádské skupiny a její vývoj. Přednášky se zaměří jak na perspektivy, tak i překážky spolupráce ve vztahu k vnitřnímu vývoji v zemí ch V4. Středoevropská dimenze spolupráce bude reflektována v kontrastu k rámci Středoevropské dohody volného obchodu (CEFTA) a také k mechanismu setkávání středoevropských prezidentů. Přednášky rovněž prezentují snahy o spolupráci mezi Visegrádskou skupinou a podobnými regionálními uskupeními (Benelux, Severská spolupráce, Spolupráce v regionu Černého moře, Západní Balkán). Samostatně je prezentována rovněž spolupráce v rámci EU, mj. formát V4+1 (spolupráce se Slovinskem). V závěrečné části kurzu se pak zaměřujeme na aktuální otázky visegrádské spolupráce.

 

Studijní materiály:

Povinné

 • Druláková, Radka (2007): Visegrad Group within the EU – a Stable or Diluted Coalition? Faculty of International Relations (University of Economics in Prague) Working Papers, 7/2007, 21 p.
 • Lukášek, Libor (2012): The Visegrad Group. Its development in the years 1991 – 2004. Verlag Dr. Kovac.
 • Vykoukal, Jiří (2003): Visegrád – Možnosti a meze středoevropské spolupráce. Praha: Dokořán.
 • Waisová, Šárka (2003): Mezinárodní organizace a režimy ve středovýchodní Evropě. Praha: Eurolex Bohemia.

 

Doporučené

 • Cabada, Ladislav a kol. (2002): Perspektivy regionu Střední Evropa. Plzeň: Západočeská univerzita.
 • Cabada, Ladislav – Waisová, Šárka (2011): Czechoslovakia and Czech Republic in World Politics. Lanham: Lexington Books.
 • Dangerfield, Martin (2008): The Visegrád Group in the Expanded European Union: From Preaccession to Postaccession Cooperation. East European Politics and Societies 22 (3), 630-667.
 • Grochicki, Piotr (2013): Zwischen europäischer, regionaler und nationalen Identität: Die Visegrad-Staaten vor der EU-Osterweiterung. GRIN Verlag.
 • Jagodziński, Andrzej (ed.) (2006): The Visegrad Group – A Central European Constellation. Bratislava: International Visegrad Fund.
 • Lukáč, Pavol (2004): Dejiny a zahraničná politika v strednej Európe. Bratislava: Kalligram.
 • Ort, Alexandr (2003): Česká zahraniční politika. Plzeň: Aleš Čeněk.
 • Waisová, Šárka (2011): Tíha volby. Česká zahraniční politika mezi principy a zájmy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.

Visegrád Group and the Central European Cooperation