O projektu

Hlavním cílem projektu Visegrádská skupina a středoevropská spolupráce, který je realizován s podporou Mezinárodního visegrádského fondu (IVF), je posílit znalost studentů studijního oboru Politologie, případně oborů příbuzných (Mezinárodní vztahy a evropská studia, resp. Humanitní studia) na Metropolitní univerzitě Praha. Navazující magisterský obor Politologie byl na MUP založen v roce 2010 a od samého počátku se výrazně orientuje na problematiku středoevropské politiky, zejména na domácí politiku a komparativní analýzu politických institucí, zejména ústav, politických aktérů, vlád a vládních koalic, politické kultury apod. Studijní plán nicméně nezahrnoval kurz plně zaměřený na specifické základy a charakter spolupráce mezi zeměmi Visegrádské skupiny. Tato absence se týká zejména oblasti zahraničně- a bezpečnostně-politických strategií a jejich koordinace směrem k Evropské unii, NATO a dalších mezinárodním hráčům. Tento mezinárodní rozměr, zahrnující také analýzu stavu středoevropských občanských společností a analýzu podobností a rozdílů mezi přístupy jednotlivých zemí Visegrádské skupiny, rozšíří a obohatí znalosti studentů. Vedle nového kurzu připraví tým řešitelů ze zemí Visegrádské skupiny také knihu věnovanou aktuálním otázkám visegrádských politik.

Visegrád Group and the Central European Cooperation